Viza za ulazak u BiH

SPISAK ZEMALJA ZA ČIJE DRZAVLJANE NIJE POTREBNA VIZA ZA ULAZAK I BORAVAK NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE DO 90 DANA (Odluka Vijeca ministara Bosne i Hercegovine) Evropa: ALBANIJA, ANDORA, AUSTRIJA, BELGIJA, BUGARSKA, CRNA GORA, ČESKA REPUBLIKA, DANSKA, ESTONIJA, FINSKA, FRANCUSKA, GRČKA, HOLANDIJA, HRVATSKA, IRSKA, ISLAND, ITALIJA, KIPAR, LATVIJA, LIHTENSTAJN, LITVANIJA, LUKSEMBURG,  MAĐARSKA, MAKEDONIJA, MALTA, MALTEŠKI RED, MONAKO, NORVEŠKA, NJEMAČKA, POLJSKA, PORTUGAL, RUMUNIJA, SAN MARINO, SLOVAČKA, SLOVENIJA, SRBIJA, ŠPANIJA, ŠVEDSKA, ŠVICARSKA, UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE, VATIKAN Sjeverna Amerika: KANADA, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE Centralna i Južna Amerika: ARGENTINA, BRAZIL, ČILE, GVATEMALA, HONDURAS, KOSTARIKA, MEKSIKO, NIKARAGVA, PANAMA, PARAGVAJ, SALVADOR, URUGVAJ, VENECUELA Azija: BRUNEJI, IZRAEL, JAPAN, KATAR, KUVAJT, MALEZIJA, REPUBLIKA KOREJA, SINGAPUR, TURSKA, UPRAVNA PODRUČJA: HONG KONG (NR KINA) I MAKAO (NR KINA) PODRUČJA: TAJVAN (R KINA) Australija: AUSTRALIJA, NOVI ZELAND Nosioci diplomatskih pasoša: SINGAPUR . Nosioci diplomatskih i službenih pasoša: ALBANIJA, BAHREIN, EGIPAT, IRAN, JORDAN, KINA, OMAN, PAKISTAN, RUMUNIJA, SAUDIJSKA ARABIJA, TUNIS, UKRAJINA, UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI Nosioci poslovnih-običnih pasoša: KINA Funkcioneri i osoblje Ujedinjenih nacija koji posjeduju važeće pasoše UN i važeće ID kartice UN.  Od 12. septembra 2002. godine, državljani zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma, kao i državljani zemalja Evropske Unije mogu koristiti ličnu kartu kao putnu ispravu prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorija BiH. * Nosioci UNMIK pasoša trebaju vizu. Državljani svih ostalih država trebaju vizu za ulazak u BiH. Izdavanje viza se vrši prema Pravilniku o izdavanju viza za dugoročni boravak (Viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza i Pravilniku o postupanju kod izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine i tehničkim pitanjima uslova izdavanja aerodromske tranzitne vize (Viza A) i tranzitne vize (Viza B).
USLOVI ZA DOBIJANE VIZE
Za dobijanje vize za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je lično u Generalnom konzulatu predati sljedeće dokumente:
  1. Važeći pasos (mora imati važnost najmanje 90 dana od dana isteka vize).
  2. Zahtjev za izdavanje vize – popunjen i potpisan – bez korekcija.
  3. Skorašnja pasoška fotografija.
  4. Važeća kanadska viza ili drugi dokument kojim se dokazuje legalan boravak u Kanadi.
Uz gore navedene dokumente treba dostaviti: A. Ako putujete poslovno:
  • Pismo poslodavca sa navedenim razlogom putovanja u Bosnu i Hercegovinu
  • Poziv domaćeg ili stranog pravnog lica registrovanog u BiH, ovjeren kod nadležnih organa (nadležna organizaciona jedinica Ministarstva bezbjednosti BiH i nadležna privredna komora po poslovnom sjedištu davaoca garancije-poziva). Poziv mora sadržavati detalje o osobi koja se poziva, uključujući broj pasoša kao i izjavu da će izdavalac poziva obezbjediti troškove smjestaja, liječenja, izdržavanja i drugih troškova koji mogu biti prouzrokovani boravkom stranca u BiH, kao i troškove izlaska stranca iz BiH.
B. Ako putujete kao turist:
  • Vaučer turističke agencije sa detaljima o smještaju i ishrani i kopija povratne avionske karte
  • Kopija bankovnog izvoda – dokaz o dovoljnim sredstvima kojima će biti pokriveni troškovi tokom boravka u Bosni i Hercegovini
C. Ako posjećujete porodicu ili prijatelje:
  • Garantno pismo državljanina BiH ili stranca kojem je odobren stalni boravak u BiH kojeg namjeravate posjetiti, ovjereno kod nadležnih organa (nadležni organ uprave i organizaciona jedinica Ministarstva bezbjednosti BiH po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca garancije). Garantno pismo mora sadržavati detalje o davaocu garantnog pisma, te detalje o osobi koja se poziva, uključujući broj pasoša kao i izjavu da će davalac garantnog pisma obezbjediti troškove smještaja, liječenja, izdržavanja i drugih troškova koji mogu biti prouzrokovani boravkom stranca u BiH, kao i troškove izlaska stranca iz BiH.
Takse za izdavanje vize: a) jednokratna ulazno-izlazna ili tranzitna viza se plaća prema Cjenovniku konzularnih usluga  b) višekratna ulazno-izlazna ili tranzitna viza do 90 dana se plaća prema Cjenovniku konzularnih usluga   (Poštanska ili bankovna uplatnica – Money Order* na ime primaoca “Embassy of Bosnia and Herzegovina” – personalni čekovi se ne prihvataju) * Dodati $25,00 za troškove preporučene pošte Napomena: Zahtjev treba dostaviti mjesec dana prije namjeravanog datuma putovanja. Konzularna taksa pokriva samo obradu zahtjeva za izdavanje vize. Obzirom na to taksa se ne vraća u slučaju ako je zahtjev za izdavanje vize odbijen.

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago