Sprovodnica za umrlo lice

Sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka umrlog lica iz SAD-a u Bosnu i Hercegovinu

1. Ako je umrlo lice posjedovalo vazeći pasoš BiH, te ako smrt nije prouzrkovana zaraznom bolešću i uz uslov da nije bilo sahranjeno u SAD, Generalni konzulat izdaje sprovodnicu bez saglasnosti nadležnih organa u zemlji, uz dostavu sljedećih dokumenata:

– popunjen zahtjev za izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka.

– kopija važećeg pasoša BiH.

– ljekarski nalaz o smrti (Medical Certificate of Death) ili Uvjerenje za prenos tijela van SAD (Certificate for Shipment of Body out of USA).

– izvod iz matične knjige umrlih (Death Certificate) izdat od strane nadležnog organa.

– potvrda pogrebne kuće (Funeral Home) da posmrtni ostaci nisu sahranjivani i da je kovčeg, sa posmrtnim ostacima, pripremljen za transport po međunarodnim standardima.

– kopija dokaza o legalnom boravku u SAD (može biti jedan od sljedećih dokumenata: Citizenship Card, USA Passport, Permanent Resident Card,…).

– potvrda o obezbjeđenom ukopnom mjestu.

– poštanska ili bankovna uplatnica (Money Order) na potrebni iznos, prema vazecem Cjenovniku konzularnih usluga, na ime primaoca “Consulate General of Bosnia & Hecegovina” (personalni cekovi se ne primaju).

Navedene dokumente za izdavanje sprovodnice treba predati lično ili dostaviti ekspresnom poštom u Generalni konzulat BiH. Na iznos konzularne takse dodati $25,00 za troškove preporučene pošte ili dostaviti kovertu sa plačenom poštarinom i upisanom adresom podnosioca zahtjeva za izdavanje sprovodnice.

2. U slučajevima kad umrlo lice nije posjedovalo važeći pasoš BiH, odnosno kad je smrt bila prouzrokovana zaraznom bolešću ili ako je lice bilo sahranjeno ili kremirano u SAD, pa se posmrtni ostaci prenose nakon izvršene ekshumacije potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

– popunjen zahtjev za izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka.

– popunjen zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu, zavisno od područja sahrane (Federacija BiH, Republika Srpska, Brcko distrikt BiH).

– ljekarski nalaz o smrti (Medical Certificate of Death) ili Uvjerenje za prenos tijela van SAD (Certificate for Shipment of Body out of USA).

– izvod iz matične knjige umrlih (Death Certificate) izdat od strane nadležnog organa.

– potvrda pogrebne kuće (Funeral Home) da je kovčeg, sa posmrtnim ostacima, pripremljen za transport po međunarodnim standardima.

– kopija dokaza o legalnom boravku u SAD  (može biti jedan od sljedećih dokumenata: Citizenship Card, US Passport, Permanent Resident Card,…).

– dokaz o identitetu – može biti bilo koji lični dokument sa slikom.

– potvrda o obezbjedjenom ukopnom mjestu

– poštanska ili bankovna uplatnica (Money Order) na potrebni iznos, prema vazecem Cjenovniku konzularnih usluga, na ime primaoca “Consulate General of Bosnia & Hecegovina” (personalni cekovi se ne primaju).

Navedene dokumente za izdavanje sprovodnice treba predati lično ili dostaviti ekspresnom poštom u Generalni konzulat BiH. Na iznos konzularne takse dodati $25,00 za troškove preporučene pošte ili dostaviti kovertusa plačenom poštarinom i upisanom adresom podnosioca zahtjeva za izdavanje sprovodnice.

Sprovodnica se izdaje nakon dobijanja saglasnosti od nadležnih organa BiH.

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago