Ovjera punomoći, izjave i nasljedničke izjave

SA VAŽEĆIM PASOŠEM ILI LIČNOM KARTOM BOSNE I HERCEGOVINE

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Generalnom konzulatu BiH Čikago izvršiti ovjeru potpisa na dokumentima vezanim za ostvarivanje prava u Bosni i Hercegovini.

Za ovjeru punomoći/ izjave/ nasljedničke izjave potrebno je dostaviti:

1. Original čitko napisane punomoći /izjave/ nasljedničke izjave, potpisane i ovjerene kod javnog bilježnika (Notary Public) u funkciji svjedoka potpisa.

NAPOMENA: Ovjera kod javnog bilježnika (Notary Public) nije potrebna ako lično dolazite u Generalni konzulat BiH.

2. Kopiju važećeg pasoša BiH (stranica sa slikom i podacima nosioca) ili lične karte potpisnika;

3. Money order na iznos prema važećem cjenovniku konzularnih usluga dodati  $25,00 za troškove preporučene pošte ili dostaviti kovertu sa plačenom poštarinom i upisanom adresom podnosioca zahtjeva.

.

.

ZA OSOBE KOJE NE POSJEDUJU VAŽEĆI PASOŠ ILI LIČNU KARTU BOSNE I HERCEGOVINE

Državljani Bosne i Hercegovine koji ne posjeduju važeći pasoš/ličnu kartu BiH, mogu ovjeriti punomoći, izjave i nasljedničke izjave u skladu sa Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961., čije su potpisnice i SAD i BiH, na sljedeći način:

1. Ovjeru potpisa izvršiti kod javnog bilježnika (Notary Public)

2. Ovjerena punomoć nadovjerava se pečatom Apostille u uredu Secretary of State u državi u kojoj boravite.

U ovom slučaju nema potrebe ovjere ovih dokumenata u Generalnom konzulatu BiH. Tako ovjereni dokumenti mogu se koristiti u Bosni i Hercegovini.

NAPOMENA: S obzirom da će se dokument koristiti u Bosni i Hercegovini, mora biti ili napisan na jednom od službenih jezika BiH (bosanski, hrvatski, srpski), ili ako je napisan na engleskom treba biti preveden na jedan od službenih jezika BiH od strane ovlaštenog prevodioca.

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago