Odricanje od državljanstva BiH

Postupak odricanja od državljanstva BiH

Lice koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine, daje izjavu o odricanju lično ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine ili u diplomatsko konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inozemstvu (DKP).

Uz izjavu o odricanju obavezno se prilaže:

– Dokaz o posjedovanju državljanstva druge države (uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da mu je zagarantirano sticanje državljanstva druge države (garancija);

– Prijava boravka u inozemstvu;

– Navedene dokumente potrebno je prevesti na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH kod ovlaštenog sudskog prevodioca u BiH ili u inozemstvu – ovjerene kod nadležnog organa, a eventualna punomoć, koja se daje u inozemstvu, ovjerena od strane DKP-a ili kod notara.

– Izvod iz MKR u Bosni i Hercegovini – rodni list;

– Uvjerenje o državljanstvu BiH;

– Vjenčani list (za lica koja su u braku);

– Ovi dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

– Presudu o razvodu braka (za lica čiji je brak prestao razvodom);

– Ovjerenu kopiju pasoša BiH (strana sa fotografijom ovjerena od nadležnog DKP-a, od notara, ili od strane nadležnog organa u BiH) ili uvjerenje o neposjedovanju istog;

– Važeću ličnu kartu izdatu u BiH, ili uvjerenje o njenom neposjedovanju;

– Uplatnicu (Money Order) na potreban iznos, prema važećem Cjenovniku konzularnih usluga, na ime primaoca “Consulate General of Bosnia & Hecegovina”.

Način uplate pojašnjava se prilikom davanja izjave o odricanju od državljanstva BiH.

U postupku odricanja od državljanstva BiH za malodobnu djecu, pored izjave o odricanju, potrebna je i izjava o saglasnosti oba roditelja za odricanje, a ako su djeca starija od 14 godina i njihova izjava o saglasnosti za prestanak državljanstva BiH odricanjem. Ove izjave daju se potpisivanjem na zapisnik kod nadležnog organa iz tačke1., ili se prilažu ovjerene izjave uz zahtjev za odricanje. Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih.

Posebne napomene: – Sva lica koja se odriču državljanstva BiH moraju imati određen jedinstveni matični broj. – Kod lica koja su mijenjala prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, vjenčano, odnosno na drugi način promijenjeno prezime, mora biti upisano u rodnom listu i u uvjerenju o državljanstvu BiH.

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago