Izdavanje potvrde o životu

IZDAVANJE POTVRDE O ŽIVOTU RADI NASTAVKA DOBIVANJA PENZIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Generalnom konzulatu BiH Čikago izvršiti ovjeru Potvrde o životu koja je potrebna za ostvarivanje prava na dobivanje penzije u Bosni i Hercegovini.

Za izdavanje Potvrde o životu potrebno je dostaviti:

1. Original čitko popunjen obrazac Potvrde o životu, potpisan i ovjeren, kod javnog bilježnika (Notary Public) u funkciji svjedoka potpisa.

2. Ovjerenu fotokopiju važećeg pasoša/putovnice BiH (stranica sa slikom i podacima nosioca) ili lične karte potpisnika.

3. Money order na iznos prema važećem Cjenovniku konzularnih usluga.

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago