Konzularne usluge

Konzularne usluge obuhvataju:
 1. izdavanje putnih isprava (pasoša/ putovnica i putnih listova).
 2. ovjere potpisa na ispravama (npr: izjavama, potvrdama/ izjavama o životu, saglasnostima, punomoćima, nasljedničkim izjavama).
 3. ovjera pečata i potpisa na javnim ispravama izdatim u BiH i u SAD.
 4. razmatranje molbi i drugih podnesaka.
 5. ovjere prepisa ili fotokopija.
 6. izdavanje potvrda o boravku u inostranstvu, izdavanje sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka iz SAD u Bosnu i Hercegovinu.
 7. izdavanje tranzitnih sprovodnica (za prolaz preko teritorije BiH).
 8. oglasavanje pasoša/ putovnica nevažećim.
 9. ovjere potpisa na zahtjevima: za prijem u državljanstvo BiH i za otpust iz državljanstva BiH, te na izjavama o odricanju od državljanstva za osobe koje podnesu zahtjev za prijem u državljanstvo države van područja bivše SFRJ.
 10. sastavljanje testamenta/ oporuke.
 11. izdavanje viza strancima koji trenutno legalno borave u SAD-u, a državljani su zemlje za koju se traži viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
 12. primanje prijava o zaključenju braka u SAD-u, o rođenju djece u SAD-u i o smrti lica u SAD-u radi upisa u matične knjige u Bosni i Hercegovini.
 13. primanje zahtjeva za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) za državljane BiH koji borave u SAD-u.

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago