Cjenovnik konzularnih usluga

Tarif. brojOpis konzularne uslugeUkupno USDTroskovi PTTSveukupno USD

29

Molbe i drugi podnesci u DKP
(prijava zaključenja braka, prijava rođenja djeteta, prijava smrti i dr.)
$7.00$7.00

30

Putne isprave
Izdavanje pasoša državljanima, s rokom važenja 10 godina$139.00$25.00$164.00
Izdavanje "duplikata" pasoša državljanima, s rokom važenja 10 godina$237.00$25.00$262.00
Izdavanje pasoša za državljane u dobi od 3 - 18 godina, s rokom važenja 5 godina$84.00$25.00$109.00
Izdavanje "duplikata" pasoša za državljane u dobi od 3 - 18 godina, s rokom važenja 5 godina$130.00$25.00$155.00
Izdavanje pasoša za državljane koji nisu navršili 3 godine, s rokom važenja 3 godine
$79.00$25.00$104.00
Izdavanje "duplikata" pasoša za državljane koji nisu navršili 3 godine, s rokom važenja 3 godine
$125.00$25.00$150.00
Izdavanje pasoša u roku kraćem od propisanog $407.00$432.00
Izdavanje putnog lista $30.00$25.00$55.00
Upis člana uže porodice u putni list $9.00$0.00$9.00
Putne isprave za izbjeglice
Izdavanje pasoša državljanima, s rokom važenja 10 godina$84.00$25.00$109.00
Izdavanje "duplikata" pasoša državljanima, s rokom važenja 10 godina$133.00$25.00$158.00
Izdavanje pasoša za državljane u dobi od 3 - 18 godina, s rokom važenja 5 godina$54.00$25.00$79.00
Izdavanje "duplikata" pasoša za državljane u dobi od 3 - 18 godina, s rokom važenja 5 godina$77.00$25.00$102.00
Izdavanje pasoša za državljane koji nisu navršili 3 godine, s rokom važenja 3 godine$49.00$25.00$74.00
Izdavanje "duplikata" pasoša za državljane koji nisu navršili 3 godine, s rokom važenja 3 godine$72.00$25.00$97.00
Izdavanje putnog lista $19.00$25.00$44.00
Upis člana uže porodice u putni list $5.00$0.00$5.00
Proglašavanje PI nevažećom $21.00$0.00$21.00

31

Vize koje izdaju DKP:
Jednokratna ulazno-izlazna (Viza C) ili tranzitna viza (Viza B) $34.00$34.00
Višekratna ulazno-izlazna tranzitna viza (Viza B) i visekratna
ulazno-izlazna viza do 90 dana (Viza C)
$61.00$61.00
Višekratna ulazno-izlazna viza preko 90 dana (Viza D) $77.00$77.00

32

Za sastavljanje oporuke u DKP:
U prostorijama DKP $56.00$56.00
Izvan prostorija DKP $137.00$137.00
Sastavljanje akta o opozivu oporuke ili davanje nasljdničke izjave $28.00$28.00

33

Za svaki prepis ili fotokopiju sa ovjerom
Za prvu stranu $7.00$25.00$32.00
Za svaku drugu stranu $4.00$4.00

34

Za ovjeru potpisa (PUNOMOĆ)
Za ovjeru potpisa na ispravi (PUNOMOĆ)$12.00$25.00$37.00
Za ovjeru potpisa na punomoći roditelja $18.00$25.00$43.00

35

Za ovjeru izjave sacinjene od strane DKP
Izjava $28.00$25.00$53.00
Izjava o priznavanju očinstva $56.00$25.00$81.00

36

Za ovjeru potpisa na zahtjevu za prijem u državljanstvo BiH$329.00$25.00$354.00

37

Za ovjeru potpisa na zahtjevu za otpust iz državljanstva BiH$161.00$25.00$186.00

38

Za izjavu o odricanju državljanstva BiH $268.00$25.00$293.00
Za izjavu o odricanju drzavljanstva u DKP BiH u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji$56.00$25.00$81.00

25

Za rješenje o prihvatanju izjave o odricanju državljanstva BiH
(ukoliko rješenjem Ministarstva civilnih poslova BiH nije drugačije određeno)
$439.00$25.00$464.00
Za rješenje o prihvatanju izjave o odricanju od državljanstva BiH ciji je zahtjev
zaprimljen u DKP BiH u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji
(ukoliko to rješenjem Ministarstva civilnih poslova BiH nije drugačije određeno)
$111.00$25.00$136.00

39

Za uvjerenja, razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga ili sprovodnice za
prenos umrlog lica koje izdaje DKP BiH, ako nije drugačije propisano
$28.00$25.00$53.00

40

Zakljucenje konzularnog braka
U prostorijama DKP-a $111.00$111.00

41


Određivanje jedinstvenog matičnog broja državljana BiH (JMB)$14.00$14.00

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago