Putni list

UPUTSTVO ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA

Putni list izdaje se licu koje boravi u inostranstvu bez pasoša, radi povratka u Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dokument se izdaje državljanima BiH koji na bilo koji način ostanu bez pasoša (uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen, itd.), situacijama dobrovoljnog povratka, te deportacije na osnovu odluka organa SAD.

Putni list izdaje se sa rokom važenja koji je potreban za povratak u Bosnu i Hercegovinu, ali ne dužim od 20 dana.

Sa ovim dokumentom, moguće je napustiti teritoriju SAD i ući u BiH, ali sa ovim dokumentom nije moguće putovati u treće zemlje niti napustiti teritoriju BiH.

U cilju dobijanja putnog lista, potrebno je na adresu Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine dostaviti slijedeće:

 1. Popunjen obrazac Zahtjev za izdavanje Putnog lista;

2. Pasoš BiH, a ukoliko ga aplikant ne posjeduje, neki drugi identifikacioni dokument BiH sa fotografijom.;

3. Original Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu, koji nisu stariji od 6 mjeseci;

4. Dvije fotografije za pasoš (3,5 x 4,5 cm);

5. Dokaz o trajnom povratku u Bosnu i Hercegovinu – kopiju karte u jednom smjeru;

6. Money order na iznos predviđen u važećem Cjenovniku konzularnih usluga.

UTVRĐIVANJE  IDENTITETA  OSOBA

U   cilju   jedinstvenog   postupanja    DKP-a    Bosne    i     Hercegovine   prilikom utvrđivanja identiteta osoba kada je to potrebno učiniti na  zahtjev  stranke  ili nadležnog organa u državi prijema po različitom pravnom osnovu, potrebno je:

1. identitet  osobe  utvrditi  na  temelju  važeće javne  isprave  Bosne  i  Herceeovine sa  fotografijom  kojom  se  nesporno  dokazuje  identitet  određene  osobe   (lična karta,  pasoš,  vozačka  dozvola),

2. ukoliko osoba ne posjeduje neku od gore  navedenih  važećih javnih  isprave BiH, identitet osobe je moguće utvrditi na  temelju  ranije  izdate javne  isprave BiH koja je prestala da važi, u slučajevima kada se podaci o toj osobi nalaze u evidenciji osobnih podataka državljana Bosne i Herceciovine Agencije  za identifikacione   dokumente,   evidenciju   i   razmjenu   podataka   (IDDEEA),

3. ukoliko se u evidenciji Agcncije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) ne mogu pronaći podaci za navedenu  osobu, prihvatljivo    je    da   se    identitet       utvrdi na osnovu važeće javne isprave sa fotografijom izdate od strane nadležnog  organa/vlasti  u  državi  prijema  (npr. vozačka dozvola ili boravišna dozvola). U  ovom  slučaju,  utvrđivanje  identiteta osobe obavezno podrazumijeva i  utvrđivanje  njegovog  državljanskog  statusa kroz  pribavljanje  dokaza  iz  Bosne  i   Hercegovine  o  državljanskom  statusu  te osobe (rodni list, uvjerenje o drzavljanstvu),

4. ukoliko na neki od prethodno navedenih načina (pod 1, 2. i 3.) nije moguće utvrditi identitet osobe, identitet i državljanski status se može utvrditi  prema procjeni u svakom konkretnom slučaju koristeći dokazna sredstva predviđena Zakonom    o    upravnom    postupku.        Primjera   radi,  na   temelju   izjave/izjava svjedoka, roditelja, staratelja,  zakonskih  zastupnika  i  dr.,  ili  informativnog razgovora  (kojom  prilikom  će se pokušati  utvrditi  tačnost  podataka  navedenih  u predočenom  inostranom  identifikacionom   dokumentu   ili   domaćim dokumentima, sa podacima koje stranka usmeno-neposredno saopšti….itd.). Na izjave stranke/svjedoka je potrebno sačiniti zapisnik u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

5.”provjera identiteta  po  službcnoj  dužnosti“  u  bazi  podataka  Agencijc IDDEEA — je primarni izvor  podataka  kod  utvrđivanja  identiteta  osoba, neovisno i/ili u kombinaciji sa prethodno navedenim  opcijama pod  1, 2, 3. i 4.

5.”provjera identiteta  po  službcnoj  dužnosti“  u  bazi  podataka  Agencijc IDDEEA — je primarni izvor  podataka  kod  utvrđivanja  identiteta  osoba, neovisno i/ili u kombinaciji sa prethodno navedenim  opcijama pod  1, 2, 3. i 4.

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago