Cjenovnik konzularnih usluga

Tarif. brojOpis konzularne uslugeUkupno USDTroskovi PTTSveukupno USD

29

Molbe i drugi podnesci u DKP
(prijava zaključenja braka, prijava rođenja djeteta, prijava smrti i dr.)
$7.00$7.00

30

Putne isprave
Izdavanje pasoša državljanima, s rokom važenja 10 godina$148.00$20.00$168.00
Izdavanje "duplikata" pasoša državljanima, s rokom važenja 10 godina$253.00$20.00$273.00
Izdavanje pasoša za državljane u dobi od 3 - 18 godina, s rokom važenja 5 godina$90.00$20.00$110.00
Izdavanje "duplikata" pasoša za državljane u dobi od 3 - 18 godina, s rokom važenja 5 godina$139.00$20.00$159.00
Izdavanje pasoša za državljane koji nisu navršili 3 godine, s rokom važenja 3 godine
$85.00$20.00$105.00
Izdavanje "duplikata" pasoša za državljane koji nisu navršili 3 godine, s rokom važenja 3 godine
$134.00$20.00$154.00
Izdavanje pasoša u roku kraćem od propisanog $434.00$454.00
Izdavanje putnog lista $31.00$20.00$51.00
Upis člana uže porodice u putni list $10.00$0.00$10.00
Putne isprave za izbjeglice
Izdavanje pasoša državljanima, s rokom važenja 10 godina$90.00$20.00$110.00
Izdavanje "duplikata" pasoša državljanima, s rokom važenja 10 godina$142.00$20.00$162.00
Izdavanje pasoša za državljane u dobi od 3 - 18 godina, s rokom važenja 5 godina$58.00$20.00$78.00
Izdavanje "duplikata" pasoša za državljane u dobi od 3 - 18 godina, s rokom važenja 5 godina$84.00$20.00$104.00
Izdavanje pasoša za državljane koji nisu navršili 3 godine, s rokom važenja 3 godine$53.00$20.00$73.00
Izdavanje "duplikata" pasoša za državljane koji nisu navršili 3 godine, s rokom važenja 3 godine$79.00$20.00$99.00
Izdavanje putnog lista $20.00$20.00$40.00
Upis člana uže porodice u putni list $5.00$0.00$5.00
Proglašavanje PI nevažećom $21.00$0.00$21.00

31

Vize koje izdaju DKP:
Jednokratna ulazno-izlazna (Viza C) ili tranzitna viza (Viza B) $36.00$36.00
Višekratna ulazno-izlazna tranzitna viza (Viza B) i visekratna
ulazno-izlazna viza do 90 dana (Viza C)
$66.00$66.00
Višekratna ulazno-izlazna viza preko 90 dana (Viza D) $83.00$83.00

32

Za sastavljanje oporuke u DKP:
U prostorijama DKP $60.00$60.00
Izvan prostorija DKP $147.00$147.00
Sastavljanje akta o opozivu oporuke ili davanje nasljdničke izjave $30.00$30.00

33

Za svaki prepis ili fotokopiju sa ovjerom
Za prvu stranu $7.00$20.00$27.00
Za svaku drugu stranu $4.00$4.00

34

Za ovjeru potpisa (PUNOMOĆ)
Za ovjeru potpisa na ispravi (PUNOMOĆ)$13.00$20.00$33.00
Za ovjeru potpisa na punomoći roditelja $19.00$20.00$39.00

35

Za ovjeru izjave sacinjene od strane DKP
Izjava $30.00$20.00$50.00
Izjava o priznavanju očinstva $60.00$20.00$80.00

36

Za ovjeru potpisa na zahtjevu za prijem u državljanstvo BiH$351.00$20.00$375.00

37

Za ovjeru potpisa na zahtjevu za otpust iz državljanstva BiH$172.00$20.00$192.00

38

Za izjavu o odricanju državljanstva BiH $286.00$20.00$306.00
Za izjavu o odricanju drzavljanstva u DKP BiH u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji$60.00$20.00$80.00

25

Za rješenje o prihvatanju izjave o odricanju državljanstva BiH
(ukoliko rješenjem Ministarstva civilnih poslova BiH nije drugačije određeno)
$468.00$20.00$488.00
Za rješenje o prihvatanju izjave o odricanju od državljanstva BiH ciji je zahtjev
zaprimljen u DKP BiH u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji
(ukoliko to rješenjem Ministarstva civilnih poslova BiH nije drugačije određeno)
$118.00$20.00$138.00

39

Za uvjerenja, razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga ili sprovodnice za
prenos umrlog lica koje izdaje DKP BiH, ako nije drugačije propisano
$30.00$20.00$50.00

40

Zakljucenje konzularnog braka
U prostorijama DKP-a $118.00$118.00

41


Određivanje jedinstvenog matičnog broja državljana BiH (JMB)$15.00$15.00

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago